Диспетчерська служба (цілодобово) (04597) 62-8-28

      Абонентський відділ (04597) 62-8-33, (067) 219-84-80

Фінансова звітність

Баланс 2022 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 р.

Звіт про фінансові результати за 2022 р.

Звіт про фінансові результати за 2022 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2022 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2022 р.

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Баланс 2021 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р.

Звіт про фінансові результати за 2021 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2021 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2021 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2021 р.

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Звіт про власний капітал за 2021 рік.

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік

Баланс 2020 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

Звіт про фінансові результати за 2020 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2020 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2020 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2020 р.

Звіт про власний капітал за 2020 рік.

Звіт про власний капітал за 2020 р.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік