Диспетчерська служба (цілодобово) (04597) 62-8-28

      Абонентський відділ (04597) 62-8-33, (067) 219-84-80

Фінансова звітність

Баланс 2020 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

Звіт про фінансові результати за 2020 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2020 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2020 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2020 р.

Звіт про власний капітал за 2020 рік.

Звіт про власний капітал за 2020 р.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік

Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Баланс 2019 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Звіт про фінансові результати за 2019 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2019 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2019 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2019 р.

Звіт про власний капітал за 2019 р.

Звіт про власний капітал за 2019 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Баланс 2018

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2018 р.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2018 р.

Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал за Рік 2018 р.