Диспетчерська служба (цілодобово) (04597) 62-8-28

      Абонентський відділ (04597) 62-8-33, (067) 219-84-80

НОВИНИ

Інформація споживачам КП «Ірпіньводоканал» щодо комерційного обліку спожитих послуг та абонентської плати

З січня 2022 року КП «Ірпіньводоканал» поетапно в тестовому режимі вводить комерційний облік спожитих послуг з централізованого водопостачання в багатоквартирних будинках з індивідуальними договорами на цю послугу у відповідності до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 року.

Комерційний облік спожитих послуг - це облік спожитої води в будинку загальнобудинковим (комерційним) вузлом обліку, який в подальшому пропорційно розподіляється між всіма споживачами в будинку (квартири, магазини, офіси тощо) відповідно до показників квартирних (розподільних) вузлів обліку води згідно з Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіонбудом від 22.11.2018 року № 315 (далі – Методика).

Показники квартирних (розподільних) вузлів обліку будуть братися до уваги, якщо ці вузли обліку відповідають вимогам Закону Україну «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2017 року, зокрема: тип вузла обліку сертифікований, вузол обліку опломбований КП «Ірпіньводоканал», вчасно повірений (раз на 4 роки) та не мають ознак втручання в його роботу (магніт, пошкодження корпусу тощо).

У відповідності до розділу Х Методики, різниця між показниками загальнобудинкового вузла обліку води та суми квартирних вузлів обліку води розподіляються між споживачами будинку пропорційно спожитій послузі.

У разі, якщо приміщення не має квартирного засобу обліку води, різницю між загальнобудинковим засобом обліку води та сумою показників квартирних засобів обліку води всіх інших приміщень будинку буде покладатися на приміщення, яке не має квартирного засобу обліку води.

Також до приміщень, які не обладнані засобами обліку води відносять і ті, в яких засіб обліку вчасно не пройшов повірку, не має пломб і в роботу якого втручалися (до моменту приведення засобу обліку у відповідність з вимогами ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність»).

Отже, для уникнення нарахувань втрат води зі всього будинку, власники приміщень в багатоквартирних будинках повинні в найкоротший термін встановити квартирні засоби обліку води, а існуючі привести у відповідність до ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» (повірити, опломбувати, відремонтувати).

Додатково повідомляємо, що для комерційного обліку води має значення також вчасне та регулярне надання показників квартирних засобів обліку, адже норми чинного законодавства саме на споживача покладається обов’язок передавати показники квартирних засобів обліку.

Показники квартирного засобу обліку потрібно передавати до КП «Ірпіньводоканал» щомісячно, в кінці розрахункового місяця (приблизно 25 числа). Якщо споживання в цьому місяці не відбувалося, передаються ті ж самі показники.

У разі відсутності показників квартирного засобу обліку води – плата за спожиті послуги нараховується по середньомісячному споживанню, а через три місяці відсутності показників – по нормі споживання на кількість осіб і, як наслідок, нарахування втрат води зі всього будинку.

Одночасно з комерційним обліком спожитих послуг споживачам, які мають індивідуальні договори на централізоване водопостачання буде вводитися абонентська плата, яка відповідно до ст. 1 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» включає в себе витрати КП «Ірпіньводоканал» на обслуговування загальнобудинкового засобу обліку, розподіл спожитих послуг між споживачами, обслуговування абонентів та інші витрати, які з січня 2022 року виключені з тарифу на централізоване водопостачання.

В підсумку зазначимо коротко основне, що хочемо довести до відома споживачів багатоквартирних будинків:

1. КП «Ірпіньводоканал» вводить комерційний облік спожитих послуг з подальшим розподілом та абонентську плату тільки для споживачів, що уклали індивідуальні договори на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

2. Комерційний облік спожитих послуг та абонентська плата вводяться в тестовому режимі поетапно, але до серпня 2022 року мають бути введені остаточно для всіх багатоквартирних будинків з індивідуальними договорами.

3. Необхідно терміново встановити/привести у відповідність квартирні засоби обліку води для уникнення нарахування втрат зі всього будинку.

4. Вчасно та щомісячно подавати показники квартирних засобів обліку води, щоб уникнути переведення на норму споживання та нарахування втрат води з всього будинку. Якщо споживання в цьому місяці не відбувалося, передаються ті ж самі показники.

5. Під абонплату та комерційний облік спожитих послуг з подальшим розподілом підпадають лише ті будинки, які уклали індивідуальні договори на централізоване водопостачання. Колективні договори не підпадають під абонплату, так як такі будинки розраховуються за воду по загальнобудинковому (комерційному) засобу обліку і розподіл спожитої води між споживачами здійснюють самостійно.